____________________________________________________________________________ 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddziału w Białymstoku:

 

Dr Wojciech Walczak (prezes)

Ks. dr Tadeusz Kasabuła

Dr Marek Kietliński

Dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB

Dr Marcin Markiewicz

Mgr Piotr Niziołek

Dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

Dr Marcin Zwolski

 

Komisja Rewizyjna:

Jerzy Autuchiewicz, Paweł Niziołek, Anna Pyżewska

 

_______________________________________________________________________