50. Olimpiada Historyczna – etap II (okręgowy) w Białymstoku

 

Wyniki końcowe (suma punktów z części pisemnej i ustnej) etapu okręgowego

50. Olimpiady Historycznej w Białymstoku (13-20 stycznia 2024 r.)

Lp.

Nazwisko i Imię

Szkoła

Punkty ogółem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Jancewicz Jacek        

Janczyło Arkadiusz   

Deputat Aleksandra

Borowska Eliza 

Rzepniewski Miłosz    

Trusiewicz Damian      

Leszczyński Wiktor      

Pleskowicz Mateusz Szymon

Gryziewicz Dominik     

Minkowski Maksymilian W.    

Rzatkowska Liliana     

Wildowicz Gabriela      

Zawadzki Kacper         

Krupa Antoni    

Kuźniarz Piotr   

Olszewski Jan  

Wnuk Jacek      

Makarewicz Anna        

Niedbała Oliwia                       

Olszewski Tomasz       

Sawoń Mikołaj  

Sosnowski Bartosz      

Stokowski Maciej Cezary

Wnorowska Monika     

Dermiaha Kuba

Horczak Błażej  

Koc Wiktoria      

Rurarz Ksawery

Dmochowski Rafał      

II LO Białystok

II LO Białystok

IV LO Białystok

I LO Białystok

II LO Białystok

II LO Białystok

IV LO Białystok

II LO Hajnówka

LO Sejny

III LO Białystok

I LO Suwałki

I LO Białystok

IV LO Białystok

I LO Suwałki

II LO Białystok

IV LO Białystok

I Społeczne LO Białystok

IV LO Białystok

III LO Białystok

II LO Białystok

II LO Białystok

LO Dąbrowa Biał.

LO Ciechanowiec

I LO Zambrów

IV LO Białystok

Katolickie LO Białystok

IV LO Białystok

IV LO Białystok

LO Wysokie Mazowieckie

100

100

95

90

90

90

85

85

80

80

80

80

80

75

75

75

75

70

70

70

70

70

70

70

55

55

55

55

50

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Olimpiadzie i gratulujemy uzyskanych wyników.

 

Przewodniczący Komitetu Okręgowego OH: prof. dr hab. Cezary Kuklo

Sekretarz Komitetu Okręgowego OH: dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wyniki końcowe (suma punktów z części pisemnej i ustnej) etapu okręgowego

49. Olimpiady Historycznej w Białymstoku (14-21 stycznia 2023 r.)

Lp.

Nazwisko i Imię

Szkoła

Punkty ogółem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

  Rzepniewski Miłosz

  Sztachelski Michał

  Sadowski Jakub

  Wnuk Jacek 

  Zawadzki Kacper

  Trusiewicz Damian

  Wildowicz Gabriela

  Olszewski Tomasz

  Misiejuk Łukasz

  Pachwicewicz Dawid

  Dermiaha Kuba

  Goroszewski Maciej

  Hawrylik Adrian

  Dmochowski Rafał

  Kosakowski Piotr

  Deputat Aleksandra

  Górska Izabela

  Sikorska Aleksandra

  Koc Wiktoria

  Radziwoński Adrian

  Wasilewska Anna

  Rurarz Ksawery

  Tymińska Blanka

  Jabłoński Gabriel

  Szkiłądź Oliwia    

II LO Białystok

I LO Białystok

VII LO Białystok

I Społeczne LO Białystok

IV LO Białystok

II LO Białystok

I LO Białystok

II LO Białystok

III LO Białystok

I LO Białystok

IV LO Białystok

II LO Białystok

VI LO Białystok

LO Wysokie Mazowieckie

Zespół Szkół Elektr. Białystok

IV LO Białystok

VI LO Białystok

I LO Łomża

IV LO Białystok

III LO Białystok

Katolickie LO Białystok

IV LO Białystok

IV LO Białystok

IV LO Białystok

IV LO Białystok

100

100

95

90

90

85

85

80

80

80

75

75

75

75

75

70

70

70

70

70

65

60

60

 55

50

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Olimpiadzie i gratulujemy uzyskanych wyników.

 

Przewodniczący Komitetu Okręgowego OH: prof. dr hab. Cezary Kuklo

Sekretarz Komitetu Okręgowego OH: dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wyniki końcowe (suma punktów z części pisemnej i ustnej) II etapu Olimpiady Historycznej w Okręgu Białystok w roku szk. 2021/2022

            Nazwisko i Imię                      Szkoła                                     Suma punktów

 1. Walczuk Michał                              I LO Suwałki                                                      100
 2. Guzowski Michał                           IV LO Białystok                                                                95
 3. Mozyrski Michał                             II LO Białystok                                                  95
 4. Kropiwnicki Jan                               I Społeczne LO Białystok                             90
 5. Janczyło Arkadiusz                         II LO Białystok                                                  85
 6. Ostrowski Rafał                               II LO Białystok                                                  85
 7. Skowrońska Alicja                          I LO Łomża                                                         85
 8. Bączyk Maciej                                  I LO Łomża                                                         80
 9. Borawski Bogdan                            III LO Białystok                                                 80
 10. Święszkowski Mateusz                                I LO Białystok                                                   80
 11. Truchel Julia                                      II LO Białystok                                                  80
 12. Gisztorowicz Hanna                       I LO Białystok                                                   75
 13. Kucharski Maksymilian                 I LO Łomża                                                         75
 14. Kuźniarz Piotr                                   II LO Białystok                                                  75
 15. Sztachelski Michał                          I LO Białystok                                                   75
 16. Backiel Szymon                                               III LO Białystok                                                 70
 17. Chociej Magdalena                        LO Sokółka                                                        70
 18. Kowalczuk Aleksandra                 VI LO Białystok                                                                70
 19. Tymińska Blanka                             IV LO Białystok                                                                70
 20. Bielecki Maciej                                II LO Białystok                                                  55
 21. Dermiaha Jakub                              IV LO Białystok                                                                55
 22. Ramatowski Maksymilian           I LO Łomża                                                         55
 23. Suchcicka Karolina                          LO Mońki                                                           55
 24. Deputat Aleksandra Alicja          IV LO Białystok                                                                40

Przewodniczący Komitetu Okręgowego OH: prof. dr hab. Cezary Kuklo

Sekretarz Komitetu Okręgowego OH: dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

Wyniki końcowe (suma punktów z części pisemnej i ustnej) będą w sobotę około godz. 20.00 na stronie    http://pth.uwb.edu.pl

  

_____________________________________________________________________________________

Wyniki końcowe (suma punktów z części pisemnej i ustnej) II etapu Olimpiady Historycznej w Okręgu Białystok w roku szk. 2020/2021

            Nazwisko i Imię                                  Szkoła                         Suma punktów

 1. Aściukiewicz Michał                           II LO Białystok                        100
 2. Sańko Natalia                                     II LO Białystok                        100
 3. Demianiuk Igor                                   II LO Białystok                        95
 4. Drozdowski Jakub                               II LO Białystok                          85       
 5. Ostrowski Rafał                                   II LO Białystok                          85
 6. Siuchnicki Krzysztof                             IV LO Białystok                        85
 7. Święszkowski Mateusz                                     I LO Białystok                          85
 8. Walczuk Michał                                    I LO Suwałki                             85
 9. Łukaszewicz Małgorzata                       I LO Białystok                          80
 10. Mazur Maciej                                       I LO Łomża                              80       
 11. Menefel Piotr                                       IV LO Białystok                        80
 12. Mlenko Piotr                                        I LO Białystok                          80
 13. Musiuk Tomasz                                    Akademickie LO PB                 80       
 14. Suszczyńska Kinga                              I Społeczne LO Białystok          80
 15. Bączyk Maciej                                     I LO Łomża                              75
 16. Citko Maksymilian                                II LO Białystok                          75
 17. Kubala Michał                                      II LO Białystok                          75
 18. Kul Wiktoria                                         IV LO Białystok                        75
 19. Makarski Igor                                       I LO Białystok                          75       
 20. Mozyrski Michał                                   II LO Białystok                          75
 21. Sieńczuk Paweł                                    II LO z DNJB Hajnówka             75
 22. Strankowska Julia                                II LO Białystok                          75
 23. Bielecka Gabriela                                 LO Sokółka                              70
 24. Kropiwnicki Jan                                   I Społeczne LO Białystok          70
 25. Milewski Michał                                    I LO Łomża                              70
 26. Szymula Aleksandra                             IV LO Białystok                        70
 27. Więcławska Julia                                  I LO Białystok                          70
 28. Wysocka Gabriela                                LO Ciechanowiec                      55
 29. Szczęsnowicz Łukasz                           VII LO Białystok                       50
 30. Sztukowski Bartosz                              II LO Suwałki                            50
 31. Rapnicki Hubert                                   VII LO Białystok                       45

Przewodniczący Komitetu Okręgowego OH: prof. dr hab. Cezary Kuklo

Sekretarz Komitetu Okręgowego OH: dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

_____________________________________________________________________________________

Wyniki końcowe (suma punktów z części pisemnej i ustnej) II etapu Olimpiady Historycznej w Okręgu Białystok w roku szk. 2019/2020

            Nazwisko i Imię                     Szkoła                         Suma punktów

 1. Demianiuk Igor                    II LO Białystok                     100
 2. Ostrowski Rafał                   II LO Białystok                     100
 3. Buniowski Bartosz               I LO Białystok                      95
 4. Kuźmierowska Zuzanna     VI LO Białystok                   95
 5. Mozyrski Michał                    II LO Białystok                     90
 6. Redo Jakub                            II LO Białystok                     90
 7. Wysocki Szymon                   I LO Białystok                       90
 8. Sańko Natalia                        II LO Białystok                     85
 9. Snarski Julian                         IV LO Białystok                    85
 10. Jakubowicz Piotr                   II LO Białystok                     80       
 11. Półtorak Daniel                      II LO Białystok                     80
 12. Skibicka Barbara                    II LO Białystok                     80
 13. Święszkowski Mateusz          I LO Białystok                       80
 14. Anusewicz Adam                  I LO Łomża                           75
 15. Kul Wiktoria                          IV LO Białystok                    75
 16. Szcześniak Filip                     LO Dąbrowa Biał.                 75
 17. Biedrzycki Dawid                 I LO Łomża                           70
 18. Drozdowski Jakub                 II LO Białystok                     70
 19. Fleiszer Mateusz                    VIII LO Białystok                 70
 20. Szczesiul Justyna                   LO Sokółka                            70
 21. Feszler Mateusz Lech            VI LO Białystok                    60
 22. Ciszewski Dawid                   III LO Suwałki                      55
 23. Pawelczyk Kamil                   Katolickie LO Łomża            55
 24. Piszczatowska Emilia            IV LO Białystok                    55
 25. Sztukowski Bartosz               II LO Suwałki                        55
 26. Dziatkowski Mateusz            IV LO Białystok                    50
 27. Karłuk Paula                          II LO Białystok                     50
 28. Przybylak Igor                       III LO Suwałki                      35

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w Olimpiadzie i gratulujemy osiągniętych wyników.  Pierwsze cztery osoby wchodzą do ogólnopolskiego finału (eliminacje III stopnia) Olimpiady Historycznej. Finalistów prosimy o kontakt mailowy z sekretarzem OH:  snopko@uwb.edu.pl

 

     Sekretarz Komitetu Okręgowego OH
     Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB