____________________________________________________________________________ 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddziału w Białymstoku:

 

Dr Jan Jerzy Milewski (prezes)

Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB (wiceprezes)

Dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB (wiceprezes)

Mgr Krystyna Pasiuk (skarbnik)

Dr Tomasz Danilecki (sekretarz)

Ks. dr Tadeusz Kasabuła (członek)

Dr Marek Kietliński (członek)

Dr Piotr Guzowski (członek)

Dr Marcin Zwolski (członek)

 

Komisja Rewizyjna:

Dr Marcin Markiewicz (przewodniczący), mgr Krzysztof Jodczyk, dr Radosław Poniat

 

_______________________________________________________________________