____________________________________________________________________________ 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddziału w Białymstoku:

 

Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB (prezes)

Ks. dr Tadeusz Kasabuła (wiceprezes)

Mgr Marek Kietliński (wiceprezes)

Mgr Krystyna Pasiuk (sekretarz)

Dr Elżbieta Bagińska (skarbnik)

Prof. dr hab. Cezary Kuklo (członek)

Dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB (członek)

Dr Marcin Zwolski (członek)

Mgr Tomasz Danilecki (członek)

Dr Jan Jerzy Milewski (redaktor „Biuletynu Historii Pogranicza”)

 

Komisja Rewizyjna:

Dr Marcin Markiewicz (przewodniczący), mgr Eugeniusz Korneluk, mgr Radosław Poniat

 

_______________________________________________________________________