Polskie Towarzystwo Historyczne

Oddział w Białymstoku
15-420 Białystok, Pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1


______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Serdecznie witamy

 

Na stronach Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddziału w Białymstoku. PTH powstało w 1886 roku we Lwowie z inicjatywy Ksawerego Liskego. Jest powszechną organizacją historyków polskich skupiającą zarówno zawodowych badaczy, jak i miłośników historii. Zajmuje się organizowaniem prac badawczych oraz upowszechnianiem historii; co pięć lat organizuje powszechne zjazdy historyków polskich. Towarzystwo posiada kilka tysięcy członków skupionych w kilkudziesięciu oddziałach terenowych.

 

                                                                                                                      Zarząd Oddziału

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                 Olimpiada Historyczna             Walne Zgromadzrnie Delegatów PTH 15 IX 2018 w Białymstoku              Deklaracja członkowska PTH                  Nr konta bankowego: 08 8099 0004 0013 3030 2000 0010

 

              E-mail:  pthbial@gmail.com                                     Aktualizowano: 10.09.2018.