Główne kierunki działalności


 

*  odczyty, prelekcje, promocje książek o tematyce historycznej

*  konferencje naukowe

* Społeczeństwo zróżnicowane narodowościowo w warunkach wojny; początek wojny niemiecko-sowieckiej i losy ludności cywilnej, Białystok, 20 czerwca 2001 r.

* Historycy – regionaliści Podlasia i ziem przyległych w XIX i XX wieku,
Białystok – Brańsk, 15-16 grudnia 2000 r.

* 80 rocznica zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej, Białystok, 20 września 2000 r.

*  Białystok w 80-leciu, Białystok, 19 luty 1999 r.

*  projekt – Słownik Biograficzny Podlasia i ziem przyległych

*  patronat nad Olimpiadą Historyczną

      Sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej jest dr Jan Snopko (snopko@hum.uwb.edu.pl)