BIULETYN  HISTORII  POGRANICZA
Pismo Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku

___________________________________________________________________________________________

 

 

Numery archiwalne „Biuletynu Historii Pogranicza” dostępne on-line 

 

Redakcja umożliwia pełny dostęp on-line do tekstów publikowanych w czasopiśmie, za wyjątkiem najnowszego (ostatniego) numeru, który można nabyć składając zamówienie na adres redakcji. 

 

 

 

     Nr  1     Nr  2       Nr  3       Nr  4       Nr  5       Nr  6       Nr  7       Nr  8   Nr  9

 

     Nr 10    Nr 11      Nr 12      Nr 13      Nr 14      Nr 15