Aktualności, ogłoszenia:

 

 

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału, które odbędzie się 16 stycznia (środa) 2008 r. w budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 4, o godz. 16.00 w pierwszym terminie i o godz. 16.15 w drugim terminie.  

Porządek zebrania:

1.     Referat naukowy dr Wojciecha Śleszyńskiego – „Czy możliwe było powstanie Polskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w latach 1939-1941?”

2.     Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.

3.     Wybór komisji skrutacyjnej.

4.     Sprawozdanie Prezesa Oddziału z działalności Zarządu za okres 2004-2007.

5.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 2004-2007.

6.     Dyskusja nad sprawozdaniami.

7.     Wybór Prezesa Oddziału.

8.     Wybór Zarządu Oddziału.

9.     Wybór Komisji Rewizyjnej.