Wydawnictwa PTH Oddziału w Białymstoku

___________________________________________________________________

 

„Biuletyn Historii Pogranicza”  Pismo Oddziału PTH w Białymstoku, redagowane wspólnym wysiłkiem historyków polskich, litewskich i białoruskich

 

Nr 1/2000, ss. 136, cena 10 zł                 Nr 6/2005, ss. 175, cena 15 zł
Nr 2/2001, ss. 168, cena 10 zł                 Nr 7/2006, ss. 168, cena 15 zł
Nr 3/2002, ss. 188, cena 10 zł
Nr 4/2003, ss. 147, cena 10 zł
Nr 5/2004, ss. 228, cena 15 zł

Słownik biograficzny białostocko-łomżyński, z. 1, Białystok 2002, ss. 136.
Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-suwalski, z. 2, Białystok 2003.

 

Początki „Solidarności” w północno-wschodniej Polsce (1980-1981), pod red. T. Danileckiego, Białystok 2005, ss. 183.

 

Studia i materiały do dziejów najnowszych ziem północno-wschodniej Polski(1939-1989), pod red. J. J. Milewskiego, Białystok 2004, ss. 240.

 

Szkice do dziejów Białegostoku, Białystok 2003, ss. 208.

Jan Jerzy Milewski, Z dziejów województwa białostockiego w okresie międzywojennym, Białystok 1999, ss. 137, cena 10 zł

 

Początki niepodległości. Łomża-Białystok-Grodno-Suwałki 1918-1919, pod red. J. J. Milewskiego, Białystok 1998, ss. 81, cena 7      

 

 

Zamówienia proszę kierować pocztą elektroniczną:  pthbial@gmail.com  lub na adres Oddziału PTH (Pl. Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok).  

 

 

________________________________________________________________________